วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การใช้อินเทอร์เน็ต

 

            การใช้งานอินเทอร์เน็ต  ผู้ใช้สามารถใช้บริการจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต  ที่เราเรียกว่า  ไอเอสพี  (ISP  หรือ  Internet  Service  Provider)  โดยการติดต่อขอใช้บริการผ่านตัวแทนไอเอสพีต่างๆ  ได้โดยตรง  สำหรับประเทศไทยเรามีไอเอสพีอยู่มากกว่า  15  แห่ง  ซึ่งไอเอสพี  คือ  บริษัทหรือองค์กรที่ให้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ต  รวมถึงศูนย์คอมพิวเตอร์ของสถาบันการศึกษาด้วย จะทำหน้าที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายจากประเทศไทยไปต่างประเทศ  โดยผ่านเครือข่ายดาวเทียมหรือสายใยแก้วนำแสงของการสื่อสารแห่งประเทศไทย   ตัวอย่าง  ไอเอสพีในประเทศไทย   มีดังนี้

1)  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย  ชื่อเว็บไซต์   www.inet.co.th

            2)  บริษัท  ล็อกซ์เล่ย์  อินฟอร์เมชัน  ชื่อเว็บไซต์   www.loxinfo.co.th

            3)  บริษัท  เคเอสซี  คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต  ชื่อเว็บไซต์   www.ksc.net.th

           4)  บริษัท  สามารถอินโฟเน็ต  จำกัด  ชื่อเว็บไซต์   www.samart.co.th

           5)  บริษัท  เอ – เน็ต  จำกัด  ชื่อเว็บไซต์   www.a-net.net.th

 

            ถ้าเราต้องการใช้บริการจากตัวแทนของหน่วยงานใด  เราก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตนั้น  โดยเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายชั่วโมงหรือรายเดือนก็ได้  นอกจากนี้หลายบริษัทได้จัดทำชุดอินเทอร์เน็ตสำเร็จรูปออกจำหน่ายด้วย  สามารถซื้อได้จากตัวแทนทั่วไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น