วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

องค์ประกอบของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

          การให้บริการอินเทอร์เน็ตมีหลายรูปแบบ และมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา สามารถสรุปที่มีการใช้ประโยชน์มากที่สุด  ดังต่อไปนี้

 

            1)  การให้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ  (World  Wide  Web  หรือ  www)  เป็นบริการระบบข่าวสารที่มีข้อมูลอยู่ทุกแห่งในโลก  ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ  เหล่านั้น  สามารถอยู่ในหลายรูปแบบแตกต่างกัน  เช่น  เอกสาร  รูปภาพ  ภาพเคลื่อนไหว  และเสียง  เป็นต้น  ข้อมูลเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงเป็นระบบสามารถสืบค้นได้ง่าย

 

           2)  การให้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Mail  หรือ  E-mail)  เป็นบริการ   รับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมลล์ ซึ่งจดหมายเหล่านี้จะถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปถึงผู้รับไม่ว่าอยู่ที่ใดในโลกอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วินาที จดหมายที่ส่งจะเป็นข้อมูล เอกสาร  รูปภาพ  ภาพเคลื่อนไหว  และเสียง  ก็ได้

 

           3)  การแลกเปลี่ยนข่าวสารแบบกลุ่ม  (Unsent Newsgroup)  เป็นบริการที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้สนใจในเรื่องเดียวกัน  สามารถอภิปรายโต้ตอบกันได้  มีการจัดหัวข้อให้แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มๆ  เช่น กลุ่มผู้สนใจด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้สนใจด้านคอมพิวเตอร์ กลุ่มผู้สนใจด้านการเมือง และอื่น ๆ ทุกคนจากทั่วโลกสามรถแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง

 

            4)  การซื้อขายสินค้าและบริการ (Electronic Commerce หรือ E-Commerce) เป็นบริการที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต  เป็นธุรกิจที่นิยมในปัจจุบัน  สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถสืบค้นหาของที่ตนต้องการซื้อ  ตรวจสอบราคา  รวมถึงรายละเอียดและการสั่งซื้อ  ได้โดยตรงจากที่บ้านหรือสำนักงาน

 

            5) การบริการการโอนถ่ายข้อมูล  (Internet Relay Chat หรือ IRC)  เป็นบริการโอนถ่ายข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ทั่วโลก นำเสนอมาเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ทำให้สามารถนำข้อมูลหรือโปรแกรมที่ต้องการจากเครือข่ายมาใช้งานได้

 

            6)  การสื่อสารโต้ตอบด้วยข้อความ (Internet Relay Chat หรือ IRC) เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในส่วนต่างๆ ของโลกสามารถติดต่อพูดคุย โต้ตอบด้วยข้อความผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เราสามารถพิมพ์ข้อความโต้ตอบระหว่างบุคคล 2 คน  หรือ  เป็นกลุ่มบุคคลพร้อมกันก็ได้เป็นการโต้ตอบในเวลาเดียวกันขณะนั่งทำงานที่เครื่องคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่น  โปรแกรมที่ใช้ที่นิยมกันมากในขณะนี้ได้แก่โปรแกรม  ไอซีคิว  (ICO)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น