วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ความสำคัญของอินเทอร์เน็ต

 

            ในปัจจุบัน  อินเทอร์เน็ตมีบทบาทและมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน  ของคนเราเป็นอย่างมาก เพราะทำให้วิถีชีวิตเราทันสมัยและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ  เนื่องจากอินเทอร์เน็ตจะมีการเสนอข้อมูลข่าวปัจจุบัน  และสิ่งต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นให้ผู้ใช้ทราบเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน สารสนเทศที่เสนอในอินเทอร์เน็ตจะมีมากมายหลายรูปแบบ  เพื่อสนองความสนใจและความต้องการของผู้ใช้ทุกกลุ่ม อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งสารสนเทศสำคัญ  สำหรับทุกคนเพราะสามารถค้นหาสิ่งที่ตนสนใจได้ในทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปค้นคว้าในห้องสมุด หรือ แม้แต่การรับรู้ข่าวสารทั่วโลกก็สามารถอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ต่าง ๆ  ของหนังสือพิมพ์

 

            ดังนั้น  อินเทอร์เน็ตจึงมีความสำคัญกับวิถีชีวิตของคนเราในปัจจุบันเป็นอย่างมากในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการธุรกิจ ด้านการศึกษา ด้านการบันเทิง ต่างก็ได้รับประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตด้วยกันทั้งนั้น

1 ด้านการศึกษา  อินเทอร์เน็ตมีความสำคัญ  ดังนี้

 

             1)  สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิชาการ  ข้อมูลด้านการบันเทิง  ด้านการแพทย์  และอื่น ๆ  ที่น่าสนใจ

 

             2)   ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  จะทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่

 

           3)  นักศึกษาสามารถใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อกับมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอื่นๆ เพื่อค้นหาข้อมูลที่กำลังศึกษาอยู่ได้ ทั้งที่ข้อมูลที่เป็นข้อความเสียง ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ

 

2 ด้านธุรกิจและการพาณิชย์ อินเทอร์เน็ตมีความสำคัญ  ดังนี้

 

           1)  ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ

 

            2)  สามารถซื้อขายสินค้า ทำธุรกรรมผ่านระบบเครือข่าย

 

             3)   เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์   โฆษณาสินค้า   ติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ

 

             4)  ผู้ใช้ที่เป็นบริษัท  หรือองค์กรต่างๆ  ก็สามารถเปิดให้บริการ  และสนับสนุนลูกค้าของตนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  เช่น  การให้คำแนะนำ  สอบถามปัญหาต่างๆ  ให้แก่ลูกค้า แจกจ่ายตัวโปรแกรมทดลองใช้  (Shareware)  โปรแกรมแจกฟรี  (Freeware)

 

3  ด้านการบันเทิง อินเทอร์เน็ตมีความสำคัญ  ดังนี้

 

            1)  การพักผ่อนหย่อนใจ  สันทนาการ  เช่น  การค้นหาวารสารต่างๆ  ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ที่เรียกว่า  Magazine  Online  รวมทั้งหนังสือพิมพ์และข่าวสารอื่นๆ  โดยมีภาพประกอบที่จอคอมพิวเตอร์เหมือนกับวารสารตามร้านหนังสือทั่ว ๆ ไป

 

            2)  สามารถฟังวิทยุหรือดูรายการโทรทัศน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

 

           3)  สามารถดึงข้อมูล (Download)  ภาพยนตร์มาดูได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น